חדשות

מה ארגונים ושיטות ממשל יכולים ללמוד מתערוכות?

(8/2/2015 11:34:12 AM)

בכל ארגון, אם זה ארגון מקצועי, וולונטרי או ראשות מקומית וכמובן ממשלה, קיימת בירוקרטיה שמחייבת היררכיה משום שהשחקנים בבירוקרטיה, אסור להם, לפי ההגדרה,  להפעיל שיקול דעת או לגלות גמישות. על כן, הם חייבים שמישהו ינהיג אותם במקרים חריגיםץ

בד"כ קיימת פירמידה היררכית שבראשה עומד הנשיא/יו"ר ומתחתיו כל השאר. בארגון Ufi המאגד אלפי מרכזי תערוכות בעולם ומארגנים, החליטו ליצור מנגנון היררכי "אחר" שלדעת עורך הניוזלטר הוא מנגנון ראוי לחיקוי, לא רק בארגונים, אלא אף במימשל.

בראש הפירמידה עומדים 3 אנשים: הנשיא בפועל, הנשיא היוצא והנשיא הנבחר הבא. הנשיא בפועל הוא כמובן זה המחליט. הנשיא היוצא עומד לרשותו בכל הקשור למידע שהיה והנשיא הבא, נמצא שם כדי להיות שותף לתהליכים שמתחילים עכשיו וימשכו בעתיד, כאשר יהיה נשיא.

ככה מובטחים הניהול, הרציפות וההמשכיות של ההחלטות בארגון ואף אחד לא יכול לומר "לא ידעתי, לא שיתפו אותי....." . זה מצד אחד ומן הצד השני, לנשיא הנבחר יש זמן, בהיותו שותף בעת כהונת קודמו, להיות מעודכן, לתכנן תכניות המשך ולכוון את הארגון לשנים שיבואו.

ראוי לאימוץ!!!

 


חזרה לרשימה >>