חדשות

אם אנחנו דומים לאמריקנים, השנה נראה יותר מציגים בתערוכות

(3/23/2015 11:24:28 AM)

מחקר שנערך לאחרונה על ידי מכון המחקר האמריקני של תעשיית התערוכות, מעלה נתונים מאד מעודדים לגבי עתיד התערוכות בארה"ב. הוא מגלה שבתמהיל השווק של יצרנים אמריקנים, השתתפות בתערוכות עומדת בעדיפות ראשונה. % 40 מהתקציב מופנה לכך.

מדוע?

כי האמריקנים מעדיפים ללכת על בטוח. אם בתערוכה הקודמת הם השיגו את המטרות שהגדירו לעצמם, הם יציגו שוב באותה תערוכה בשנה הבאה. המוביליות לא רבה, מה שמטיל על מארגני התערוכות אחריות גדולה מבעבר.

בעקבות המשבר הכלכלי, השתנו הקריטריונים לבדיקת הצלחת יצרן בתערוכה. המדד לבדיקה הוא 6 חודשים לאחר סיומה של התערוכה. אם בפרק זמן זה, המטרות הושגו באחוזים גבוהים, היצרן יחזור ויציג בתערוכה הבאה.

מעניין לראות את המטרות של המציגים: % 93 ציינו במחקר שהם מציגים בתערוכה כדי לזהות ולהשיג לקוחות חדשים. מטרה לא מפתיעה, אם כי האחוז גבוה למדי. % 90 מבקשים לחזק את הקשר עם לקוחות קיימים. % 54 רואים בתערוכה אמצעי ל"קיצור דרך" לסגירת עיסקה ורק % 39 חושבים שיסגרו עיסקות בזמן התערוכה.

הנה כי כן, תערוכות B2B נתפסות בקרב יצרנים כאמצעי הראשון במעלה לשווק, בזמנים בהם שוררת אי בהירות כלכלית ולו בשל הסיבה שהשתתפות בהן היא גם הזולה ביותר. מהמחקר עולה כי הוצאה ממוצעת של יצרן בהשתתפותו בתערוכה מסתכמת ב - 20,000 דולר בלבד.

אז אם אנחנו חושבים שהאמריקנים יודעים מה הם עושים, האם לא כדאי שנחשוב כמוהם?

 


חזרה לרשימה >>