חדשות

סופת ההוריקן סנדי מבליטה את המרחק בין ניו יורק לתל אביב

(11/6/2012 4:49:10 PM)

מארגני תערוכות בעולם מבטחים את תערוכותיהם בגין נזקים אפשריים ומרעין בישין אחרים. סוג אחד של ביטוח הם בד"כ אינם עושים והוא זה הנובע מכח עליון. וזאת לא משום שהם אינם מאמינים בקיומו של כח עליון, אלא דוקא משום שיש להם "אמון" כי הוא ישמרם מפני כוחות הטבע.

סופת ההוריקן סנדי גרמה לנזקים עצומים בחוף המזרחי של ארה"ב. שתי הערים שנפגעו וכתוצאה מכך ובוטלו בהן תערוכות, הן ניו יורק ואטלנטיק סיטי.

בניו יורק נאלצו מארגני תערוכת ISC East לביטחון, לדחותה בעטיה של הסופה. המארגנים, חב' REED בעצה אחת עם 300 המציגים ומרכז התערוכות יעבץ סנטר, אספו את הציוד של המציגים ודאגו לאפסנו במקום בטוח עד אשר יוחלט על מועד חדש לתערוכה.

יכולים היו המארגנים להפנות את המציגים ל"כח עליון" או להפעיל את סעיף הביטוח, אם עשו ביטוח, אבל הם העדיפו לפעול כפי שפעלו, מתוך תחושת אחריות ולא משנה כמה זה יעלה. גם מרכז התערוכות יעבץ פעל בצורה דומה.

ולכותב שורות אלה, הפעולה שנקטו המארגנים ומרכז התערוכות, ממחישה עד כמה רב המרחק מניו יורק לתל אביב.

כי לפני שנים, ערב פתיחת תערוכת "טימבר" לתעשיית העץ, ירד מבול על תל אביב וביתני מרכז הירידים התמלאו במים. המחזה שהתגלה בבוקר היה של מכונות כבדות "שוחות" בתוך מים ולמרבה המזל מערכת החשמל ברצפה לא פוצצה את הביתנים.

היום, כאשר כל המעורבים מצד מרכז הירידים כבר לא שם, אפשר לספר כי תגובתם לפניית המארגנים אליהם, היתה בערך כך: משתתפים בצערכם, הם אמרו למארגני התערוכה, אבל אם אתם מחליטים לדחות את התערוכה, יהיה עליכם לשלם עבור ימי שכירות נוספים. לא צער, לא חרטה, לא הכאה על חטא על המצב העגום של הביתנים ועל הגגות הפרוצים לגשם, וכמובן לא רצון לקבל אחריות על מה שקרה.

היום, מצב הביתנים שונה, אבל כאז, כן היום, אין למארגני התערוכות ברירה, אלא לקבל את תכתיבי מרכז הירידים, גם אם אין הדבר עומד בקריטריונים הגיוניים.

אה, שכחתי לציין כי אז, הם הציעו.....הנחה על ימי השכירות הנוספים, מתוך התחשבות במצב....


חזרה לרשימה >>