חדשות

מחקר: תערוכות בארה"ב ימשיכו לגדול בלי קשר למצב הכלכלי

(12/20/2011 11:55:26 AM)

 מאת: יצחק שלו

מכון המחקר לתערוכות בארה"ב ceir פרסם לאחרונה תוצאות של מחקר רב היקף בקרב מארגני תערוכות, מציגים בתערוכות ומבקרים מקצועיים, לפיהן מדיום התערוכות בארה"ב יתחזק בעשור הקרוב, בלי קשר למצב הכלכלי של המדינה.

יחד עם זאת, תעשיית התערוכות תעבור שינויים משום שהחברות המציגות בתערוכות נעשות בררניות יותר בכל הקשור לבחירת התערוכה. הן תשתתפנה מעתה בתערוכות שיש להן תו איכות (נסיון מוכח) מי שתראה נתונים על קהל איכותי ומי שתבטיח להם ROI (החזר השקעה) סביר.

המבקרים ציינו כי מעתה יבחרו בקפידה את התערוכות בהן יבקרו משום ההוצאות הגדולות הקשורות למחירי הטיסות ובתי המלון.

המסקנה היא שתערוכות "יאלצו" להשתמש יותר במדיה הדיגיטלית כדי לספק את צרכי המבקרים והמציגים.

נתון מעניין מהמחקר מצביע על שינוי בציפיות המציגים מהתערוכות. לא עוד עדיפות עליונה למכירות שהתערוכה יכולה להניב.

במקום הראשון (% 82 ) עומד הרצון לבנות או לשמר את תדמית החברה או המותג. במקום השני - חשיפת מוצרים חדשים ( %80 )

מתוך כך עולה כי הסיבות השכיחות להשתתפות בתערוכה הן הרצון להחשף בפני כמה שיותר אנשים במקום אחד ובאוירה מקצועית ( % 60 ) ולקיים פגישות פנים אל פנים עם מבקרים ( % 50 ). כאשר שתי סיבות אלו מתממשות, הנטיה של המציגים היא לחזור ולהציג באותה תערוכה ( % 84 ).

מאידך גיסא, % 72 מהחברות ציינו כי לא יחזרו להשתתף אם המטרות שהציבו לעיל לא מתממשות.

גם אצל מארגני התערוכות יהיו שינויים משום שלאור כל האמור, גם אצלם הולכת וחודרת הידיעה שתפקידם אינו נגמר בהבאת אנשים לתערוכות.

המבחן שלהם יהיה באיכות המבקרים וביכולת שלהם להפגיש אותם עם המציגים, כדי שאלו ישיגו את המטרות.


חזרה לרשימה >>