חדשות

תערוכות בארה"ב חזקות כלכלית מהתוצר הלאומי הגלמי

(12/11/2011 3:30:24 PM)

מאת: יצחק שלו

מנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי מכון המחקר הלאומי לתערוכות בארה"ב עולה כי מדד התערוכות אינו תלוי כלל במדד התל"ג במדינה.

הנתונים לגבי הרבעון השלישי של השנה מראה גידול של % 2.6 לעומת הרבעון המקביל בשנת 2010. באותו רבעון נרשמה במדד התל"ג עליה של % 1.5 .

המדדים שתרמו לעליה המדוברת בתערוכות, הם במספרי המבקרים, מספרי המציגים והתאמת הרווחיות של התערוכות למדד האינפלציה. בשטח שהושכר למציגים חלה ירידה קלה. הדבר מוסבר בכך שמציגים מוותרים בתקופה זו על מרכיב הראוותנות או מה שמוגדר בלשון המקצוועית over spend .

מנהל המכון הדגיש, בעת פרסום הדו"ח, כי הדבר מראה על תעשיית תערוכות בריאה הנתונה בתהליך התחדשות מתמדת.


חזרה לרשימה >>