09/06/2021 - newsletter # 93
הקורונה מאחורינו והתערוכות לפנינו

ענף התערוכות בישראל האמין, שבחלוף הקורונה, נחזור לפעילות רגילה ובהתאם לכך, לא עצר את ההכנות לתערוכות שיערכו ברבעון הרביעי של השנה.

גם באירופה ובמיוחד בגרמניה, שמעניינת אותנו יותר מכל מדינה אחרת, האמינו ואנחנו מתבשרים שהחל מחודש ספטמבר 2021 נחזור לכתת רגלינו במרחבי מרכזי התערוכות שם.

נראה, שהשנה הבאה תהיה שנת ה"בום" בתערוכות, כדי לגשר על הפער של שנת הקורונה. זה יתחיל כאמור ברבעון הרביעי השנה.

בהקשר זה, יש להתעכב על הרגולציה בגרמניה בכל הקשור לכניסה ושהייה של ישראלים המציגים ו/או מבקרים בתערוכות שיערכו שם.

כתבה על כך בהמשך

התערוכות הדיגטליות לא נתנו מענה לצורך הפיזי של המבקרים לראות, למשש ולהריח ולפגוש אנשים. גם המציגים התגעגעו......ולכן, טוב שחזרנו.

לנוחיות המנויים על מנוע החיפוש לתערוכות www.expoexpo.com נביא בהמשך רשימה (חלקית) של תערוכות בארץ ובגרמניה. את השאר ניתן למצוא במנוע החיפוש עצמו.

 

קריאה מחכימה

יצחק שלו

עורך

האם ישראלים פטורים מחובת בידוד בכניסה לתערוכות בגרמניה?

האם הכניסה של ישראלים לגרמניה חפשית? האם המשתתפים בתערוכות זקוקים לויזה? האם הצגת בדיקת קורונה נחוצה? האם חלה חובת בידוד לנכנסים לגרמניה? שאלות אלו ואחרות נשאלות על ידי כל מי שרוצה להציג בתערוכות בגרמניה או לבקר בהן. לשאלות אולו יש תשובות ברורות...


לכתבה המלאה

מה נראה והיכן נוכל לבקר השנה

ההכנות שנעשו בשנת הקורונה, לקיים את התערוכות בחלוף המגפה, יחלו לבוא לביטוי בארץ ובאירופה מחודש ספטמבר 2021 וימשכו ביתר שאת בשנה הבאה. להלן מקבץ של תערוכות בארץ ובגרמניה ברבעון האחרות של השנה


לכתבה המלאה

טל. 03-6882929 www.expoexpo.com מוגש על ידי מנוע החיפוש לתערוכות בחו"ל