31/03/2020 - newsletter # 89

עידכון תערוכות בעולם בעטיה של מגפת הקורונה. דאגה עם מבט אופטימי לקראת 2021

תעשיית התערוכות בעולם במבוכה גדולה בשל ביטול ו/או דחיה של תערוכות, חלקן אירועי ענק הנערכים כל 4 או 3 שנים. תערוכות, שהמציגים בהן השקיעו מאות אלפי יורו בעיצוב הביתנים ובשווק , אבל יש המסתכלים על המצב ורואים בו הזדמנות...


לכתבה המלאה

טל. 03-6882929 www.expoexpo.com מוגש על ידי מנוע החיפוש לתערוכות בחו"ל