10/03/2020 - newsletter # 88
השפעת הקורונה על תעשיית התערוכות בעולם - מהדורה מיוחדת עם מפת הביטולים והדחיות

הקורונה לא פסחה על תעשיית התערוכות העולמית. החשש מפני הדבקויות בהתקהלות המוניות, גרם לדחייה של תערוכות רבות בעולם. חלקן בוטלו והועברו לשנה הבאה.

עיון בנתונים להלן מלמד, שאירופה די אופטימית ורבות התערוכות שנדחו לחודשים מאי - יוני.

התרכזנו בעיקר בתערוכות באירופה ובאשר לסין והמזרח הרחוק, משום ריבוי התערוכות שנדחו או בוטלו, לא ירדנו לרזולוציה של כל עיר ותערוכותיה. אבל, הנתונים נמצאים במערכת וכל אחד שמעונין לבדוק האם תערוכה מסוימת מתקיימת מתי, מוזמן להתקשר אלינו.

להלן התשובות לשאלות:

אילו תערוכות בוטלו? אילו נדחו? לאילו נקבעו תאריכים חדשים?

יצחק שלו

עורך

טל. 03-6882929 www.expoexpo.com מוגש על ידי מנוע החיפוש לתערוכות בחו"ל