פרטי תערוכה

לשליחת תזכורת לדואר האלקטרוני
שלך על תערוכה זו
לקבלת פרטי התערוכה בדואר אלקטרוני
לקבלת מידע על
חבילות מבצע לתערוכה זו
לקבלת מידע על חבילות לתערוכה זו
  POLISMOBILITY
23/05/2024
תאריך סיום:
22/05/2024
תאריך התחלה:
קלן
עיר:
גרמניה
מדינה:
Koeln messe
מרכז תערוכות:
שנתית
תדירות:
בינלאומית-מקצועית
סוג התערוכה:
    עירוני-ציוד,אדריכלות ועבודות ציבוריות תקשורת, טלקומוניקציה תחבורה ותעבורה
נושאים בתערוכה:
אתר התערוכה:
Koelnmesse
מארגנים:
49221/8212574
פקס המארגן:
+49221/8210
טלפון המארגן:
דוא"ל המארגן:
אתר המארגן:
איטקס
סוכן בישראל:
03-6882929
טלפון הסוכן:
דוא"ל הסוכן:
אתר הסוכן:
×
×