פרטי תערוכה

לשליחת תזכורת לדואר האלקטרוני
שלך על תערוכה זו
לקבלת פרטי התערוכה בדואר אלקטרוני
לקבלת מידע על
חבילות מבצע לתערוכה זו
לקבלת מידע על חבילות לתערוכה זו
  DMEXCO
22/09/2022
תאריך סיום:
21/09/2022
תאריך התחלה:
קלן
עיר:
גרמניה
מדינה:
Koeln Messe
מרכז תערוכות:
שנתית
תדירות:
אזורית-מקצועית
סוג התערוכה:
    שיווק ושיווק ישיר
נושאים בתערוכה:
אתר התערוכה:
Koelnmesse
מארגנים:
49221/8212574
פקס המארגן:
+49221/8210
טלפון המארגן:
דוא"ל המארגן:
אתר המארגן:
×
×