פרטי תערוכה

לשליחת תזכורת לדואר האלקטרוני
שלך על תערוכה זו
לקבלת פרטי התערוכה בדואר אלקטרוני
לקבלת מידע על
חבילות מבצע לתערוכה זו
לקבלת מידע על חבילות לתערוכה זו
  WIRE
11/12/2020
תאריך סיום:
07/12/2020
תאריך התחלה:
דיסלדורף
עיר:
גרמניה
מדינה:
Fairground
מרכז תערוכות:
שנתיים
תדירות:
בינלאומית-מקצועית
סוג התערוכה:
    חוטים וכבלים לתעשיה
נושאים בתערוכה:
אתר התערוכה:
Messe duesseldorf
מארגנים:
49-211-4560-668
פקס המארגן:
+49-211-4560-01
טלפון המארגן:
דוא"ל המארגן:
אתר המארגן:
איטקס
סוכן בישראל:
03-6882929
טלפון הסוכן:
דוא"ל הסוכן:
אתר הסוכן:
×
×