פרטי תערוכה

לשליחת תזכורת לדואר האלקטרוני
שלך על תערוכה זו
לקבלת פרטי התערוכה בדואר אלקטרוני
לקבלת מידע על
חבילות מבצע לתערוכה זו
לקבלת מידע על חבילות לתערוכה זו
  AMI CABLES EUROPE
08/03/2023
תאריך סיום:
06/03/2023
תאריך התחלה:
קלן
עיר:
גרמניה
מדינה:
Maritim hotel
מרכז תערוכות:
שנתית
תדירות:
בינלאומית-מקצועית
סוג התערוכה:
    פלסטיק וגומי - ציוד מיכון ומוצרים חוטים וכבלים לתעשיה
נושאים בתערוכה:
AMI (Applied Market Information Ltd)
מארגנים:
פקס המארגן:
טלפון המארגן:
דוא"ל המארגן:
אתר המארגן:
×
×