פרטי תערוכה

לשליחת תזכורת לדואר האלקטרוני
שלך על תערוכה זו
לקבלת פרטי התערוכה בדואר אלקטרוני
לקבלת מידע על
חבילות מבצע לתערוכה זו
לקבלת מידע על חבילות לתערוכה זו
  INSURE NXT
19/05/2022
תאריך סיום:
18/05/2022
תאריך התחלה:
קלן
עיר:
גרמניה
מדינה:
Messe Koeln
מרכז תערוכות:
שנתית
תדירות:
בינלאומית-מקצועית
סוג התערוכה:
    בנקאות, פיננסים ופיתוח עסקים
נושאים בתערוכה:
אתר התערוכה:
Koelnmesse
מארגנים:
49221/8212574
פקס המארגן:
+49221/8210
טלפון המארגן:
דוא"ל המארגן:
אתר המארגן:
×
×