פרטי תערוכה

לשליחת תזכורת לדואר האלקטרוני
שלך על תערוכה זו
לקבלת פרטי התערוכה בדואר אלקטרוני
לקבלת מידע על
חבילות מבצע לתערוכה זו
לקבלת מידע על חבילות לתערוכה זו
  FARBE AUSBAU & FASSADE
26/04/2024
תאריך סיום:
23/04/2024
תאריך התחלה:
קלן
עיר:
גרמניה
מדינה:
Messe Koeln
מרכז תערוכות:
תלת שנתי נודד
תדירות:
בינלאומית-מקצועית
סוג התערוכה:
    צבע וציוד לצביעה
נושאים בתערוכה:
אתר התערוכה:
Ghm gesellschaft fur handwerksmessen mbh
מארגנים:
49 89 189 149 239
פקס המארגן:
+49 89 189 149 0
טלפון המארגן:
דוא"ל המארגן:
אתר המארגן:
×
×